Męka, śmierć i Zmartwychwstanie w muzycznych obrazach mistrzów.

Nowy cykl wykładów w Szkole Mądrości Krzyża 

od 
1 marca 2024 r.

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja chrześcijańskiej formacji i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia.

Zakres i tematyka poruszanych w tym cyklu spotkań tematów jest niezwykle szeroka, obejmująca zarówno teologię i filozofię, jak również nauki humanistyczne i społeczne.

ZAPISZ SIĘ
DLA KOGO?

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących, poszukujących albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na ważny teologiczny i ludzki problem.

KIEDY i GDZIE?

Wykłady odbywają się w klasztorze pasjonistów w Warszawie, przy ul. Zamienieckiej 21 w piątki od 19:00 do 20.45. Rok akademicki trwa od października do czerwca i obejmuje 60 godz. wykładowych.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są prowadzone przez odpowiednio dobranych fachowców z różnych dziedzin teologicznych, humanistycznych i innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka.

UCZESTNICTWO

W zajęciach można uczestniczyć przez Internet: na żywo poprzez transmisję z możliwością zadawania pytań bądź poprzez skorzystanie z nagrania wykładu i udostępnionych przez wykładowcę materiałów.

Szkoła Mądrości Krzyża

Ideą szkoły było stworzenie miejsca, w którym można dowiedzieć się czegoś, pomedytować w ciszy zakonnej kaplicy i spotkać się w grupie ludzi zainteresowanych teologią i duchowością związaną z krzyżem Chrystusa i ludzkim cierpieniem.

U PASJONISTÓW W WARSZAWIE

Spotkania Szkoły odbywają się nie przypadkiem w piątkowe wieczory. Ich celem jest przypomnieć w tym dniu poświęconym pobożności pasyjnej, o męce Chrystusa. W ten sposób praktycznie jest realizowane zadanie Pasjonistów wynikające z ich szczególnego ślubu, by podtrzymywać i propagować pamięć o Męce Pańskiej.

POD PATRONATEM BŁ. EUGENIUSZA BOSIŁKOWA

bułgarskiego pasjonisty, który został zamordowany przez władze komunistyczne w roku 1952, ponieważ odmówił udziału w planie stworzenia organizacji katolików w tym kraju, która nie utrzymywałaby związków ze Stolicą Świętą.

OD ROKU 2016

Pierwszy semestr zajęć Szkoły odbył się od października 2016 r. do lutego 2017 r. Był on poświęcony tematowi Mesjasz musiał cierpieć. Męka Jezusa w Piśmie Świętym, a zajęcia prowadził o. dr hab. Waldemara Linke CP.

PANDEMIA I PRZYSZŁOŚĆ

Od początku istnienia Szkoły jej słuchacze otrzymywali nagrania audio i prezentacje multimedialne ze wszystkich wykładów. W czasie pandemii i związanych z nią ograniczeń trzeba było zorganizować spotkania całkowicie on-line. Efektem tych działań jest umożliwienie uczestnictwa w zajęciach na żywo poprzez webinar, także osobom spoza Warszawy.

SMK działa we 

współpracy i pod patronatem

Skąd ten pomysł?

W Zgromadzeniu Pasjonistów wielką estymą darzono myśl, którą przedstawił w Pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł Apostoł.

Mądrości słowa, która jako bezwartościowy przedstawia Chrystusowy krzyż, przeciwstawia on mądrość krzyża (por. 1 Kor 1,18). To zestawienie nakłada się na inne, obecne w tym samym tekście. Mądrość ludzka wyrażająca się w słowach przeciwstawia się mądrości Boga (por. 2 Kor 2,7). Mądrość (sōfia) Boga jest więc związana, o ile nie tożsama z logosem (słowem lub mądrością) krzyża, czyli ukrzyżowanym Chrystusem, którego Apostoł Paweł głosi (por. 1 Kor 1,23), którego obraz kreśli przed oczyma Galatów (Ga 3,1) i poza którym niczego głosić i znać nie chce. Paweł jest przybity do krzyża z Chrystusem, by z Nim żyć i w ten sposób odpowiedzieć na to, że Syn Boży pokochał go tak, że oddał za niego swoje życie (Ga 2,19-20). Mądrością i mocą krzyża Chrystusowego jest właśnie ten dar życia ofiarowany przez Chrystusa z miłości.

Pasjoniści poznaj nas lepiej

www.passio.info.pl

Szkoła Mądrości Krzyża dotychczas

Ostatnie pięć lat to czas wielu ciekawych spotkań. Przez ten czas dane nam było wysłuchać ponad 300 godzin wykładów prowadzonych przez ponad 10 wykładowców, specjalizujących się w różnych dziedzinach.

WYKŁADOWCÓW

SŁUCHACZY

GODZIN WYKŁADÓW

Czym się zajmowaliśmy?

2016/2017

o. dr hab. Waldemar Linke CP: Mesjasz musiał cierpieć. Męka Jezusa w Piśmie Świętym. 
 
 
o. dr Krzysztof Zygmunt CP: Czy możemy cierpieć z Jezusem?

2017/2018

ks. dr hab. Waldemar Cisło CP, prof. UKSW oraz inni członkowie zespołu Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie: Kościół cierpiący i prześladowany na świecie. 
 
 
ks. dr Janusz Strony: Modlitwa Jezusa w perspektywie krzyża.

2018/2019

o. dr. hab. Waldemar Linke CP: Męka Jezusa w I części Ewangelii według św. Jana (J 1-11). 
 
dr. hab. Grzegorz Łęciki, prof. UKSW: Filmowe obrazy Chrystusowego Krzyża.

2019/2020

o. mgr. lic. Jerzy Chrzanowski CP: Tajemnica krzyża źródłem nadziei w wychowaniu dziecka. 
 
 
dr hab. Monika Waluś: Bolesna Matka Boga i nasza w teologii, pobożności, sztuce i poezji.

2020/2021

dr. Mateusz A. Krawczyk: List do Hebrajczyków. Chrystus – „przewodnik [naszego] zbawienia udoskonalony przez cierpienia. 
 
o. dr. Łukasz J. Andrzejewski CP: Życie zakonne, jako naśladowanie Chrystusa Ukrzyżowanego.

2021/2022

dr Agata Rujner: Cierpienie samotności a krzyż.
 
o. dr hab. Waldemar Linke CP, prof. UKSW: Męka Jezusa w mowach z Dziejów Apostolskich.

2022/2023

o. dr Łukasz J. Andrzejewski CP: Krzyż w życiu świętych.  dr hab. Monika Waluś: Czy Bóg cierpi?

Przykładowe wykłady z roku 2020

Nagrania pochodzą z roku akademickiego 2019/2020 i były prowadzone przez p. dr Monikę Waluś w ramach cyklu: Bolesna Matka Boga i nasza w teologii, pobożności, sztuce i poezji.

VIA MATRIS – MATKA UKRZYŻOWANEGO

PIETA – MATKA CIERPIĄCEGO

WIARA MARYI, WIARA ABRAHAMA

SIEDEM BOLEŚCI MARYI

Jak wyglądają nasze zajęcia?

Nie wszystkim szkoła kojarzy się dobrze. Użyte w nazwie naszego cyklu spotkań określenie, ma jednak niewiele wspólnego ze szkołą, jaką pamiętamy z dzieciństwa. Staramy się, by nasze spotkania odbywały się w przyjacielskiej atmosferze, a wykłady były interesujące i możliwie interaktywne.

WARSZAWA – GROCHÓW

Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21. Dojazd autobusami linii 158, 135, 123, 525 i 520 do przystanku Zamieniecka.

PIĄTKI GODZINA 19:00-20:45

Każde spotakanie to dwie godziny wykładowe (2 x 45 minut), rozdzielone 15 minutową przerwą, w czasie której można zjeść coś słodkiego i wypić herbatę lub kawę, przygotowane przez braci pasjonistów.

MEDYTACJA PODSUMOWUJE SPOTKANIE

Od samego początku pomysłodawcom Szkoły, towarzyszyła idea przedłużenia spotkania intelektualnego na modlitewne spotkanie. Dlatego po wykładzie udostępniamy materiały do medytacji i zakonną kaplicę do osobistej modlitwy i adoracji krzyża.

ON-LINE

Od kilku lat oferujemy możliwość udziału w zajęciach on-line. Wiemy, że proponowane godziny i miejsce nie każdemu mogą pasować, dlatego osoby zapisane na zajęcia otrzymują zarówno link pozwalający na udział w wykładach on-line jak też link do nagrań, które można odtworzyć w dowolnym momencie.

KOSZT

Koszt organizacji zajęć oraz certyfikatu ukończenia semestru wynosi 250 zł za semestr.

Rok akademicki 2023/2024

Poniżej krótka prezentacja tematów semestralnych i informacje o zapisach.

o. prof. ucz. dr hab. Tomasz Szyszka SVD

Temat semestru: Motywy pasyjne w historii ewangelizacji Ameryki Łacińskiej.

dr szt. muz. Emanuel Bączkowski

Temat semestru: Męka, śmierć i Zmartwychwstanie w muzycznych obrazach mistrzów.

Zapisy

Już można wysyłać zgłoszenia na kolejny semestr zajęć. Formularz zgłoszeniowy poniżej.

Semestr II

Męka, śmierć i Zmartwychwstanie
w muzycznych obrazach mistrzów.

1. Sacrum w muzyce; tradycyjne śpiewy chorałowe oraz polskie pieśni pasyjne.
2. Inspiracje tematyką pasyjną w twórczości wybranych kompozytorów epoki renesansu.
3. Inspiracje tematyką pasyjną w twórczości wybranych kompozytorów epoki baroku.
4. Inspiracje tematyką pasyjną w twórczości wybranych kompozytorów epoki baroku cz.2.
5. Sacrum w muzyce cz 2.; tradycyjne śpiewy chorałowe oraz polskie pieśni wielkanocne.
6. Tematyka wielkanocna w twórczości mistrzów.
7. Twórczość pasyjna Jana Sebastiana Bacha.
8. Inspiracje tematyką pasyjną w twórczości wybranych kompozytorów epoki klasycyzmu.
9. Inspiracje tematyką pasyjną w twórczości wybranych kompozytorów epoki romantyzmu.
10. Twórczość pasyjna na przykładzie wybranych polskich kompozytorów XIX/XX w.
11. Inspiracje tematyką pasyjną w twórczości wybranych kompozytorów XX w.
12. Inspiracje tematyką pasyjną w twórczości wybranych współczesnych kompozytorów.
13. Twórczość Mariana Sawy i Krzysztofa Pendereckiego inspirowana Męką, śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa.
14. Tematyka wielkanocna w twórczości mistrzów cz 2.
15. Sacrum w muzyce – stan obecny

Pobierz plan semestruZobacz pierwszy wykład

Zapisy / kontakt

SEKRETARIAT SMK
email:
sekretariatSMK@gmail.com
telefon: +48 537 664 650
(w lipcu i sierpniu nieczynny)


Czas zajęć: piątki, godz. 19.00-20.45
Miejsce zajęć: Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa / transmisja online
Opłata za semestr studiów (wraz z kosztami certyfikatu ukończenia kursu): 250 PLN
Nr konta do wpłat: 44 1160 2202 0000 0004 7669 8752
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa (oo. Pasjonistów), Prowincja z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamienieckiej 21, w celu kontaktu ze mną oraz przesyłani mi materiałów informacyjnych i formacyjnych. Zgodę można cofnąć w każdej chwili.